Vítáme Vás na stránkách naší společnosti

Js-ekoizolace

Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Staněk. Jsem majitelem a zároveň pracovníkem firmy JS Ekoizolace. 

Jsme firma fungující cca. 10 let. Sídlíme v Praze, ovšem práci provádíme po celé ČR.

Pracujeme samostatně, ale také spolupracujeme s několika jak českými, tak zahraničními firmami. 

 

Pokud máte zájem o prevedení jakékoliv hydroizolace z níže uvedených, či máte jiné požadavky se kterými bychom Vám mohly pomoci, neváhejte a kontaktujte nás kdykoliv na tel.:    722 911 656,  email.: js.ekosy@seznam.cz

 

Zaměření firmy:

Ploché střechy a spodní izolace

  •              výrobní + výstavní haly  
  •              panelové domy
  •              rodinné domy
  •              garáže
  •              terasy
  •              balkony
  •              bazény

 

Našim cílem je kvalitní, funkční a estetické provedení hydroizolace

Toho dosahujeme použitím špičkové techniky, díky svým zkušenostem, úzkou spoluprací s renomovanými dodavateli izolačních materiálů, znaleckými kancelářemi a projektanty.

 

Hlavní činnosti firmy

Hlavní činností naší firmy je hydroizolace plochých střech a spodní stavby fóliovými systémy. 

V rámci komplexnosti však provedeme i související práce, jako např.: 

  • Pokládka termoizolace a klempířské práce, 
  • opravy či rekonstrukce střešních nástaveb,
  • rekonstrukce a revize hromosvodů 

Veškeré práce provádíme buď na základě projektové dokumentace (zejména u novostaveb a náročnějších rekonstrukcí), nebo podle posudku stávajícího stavu, který provedeme sami nebo ve spolupráci se znaleckými kancelářemi. 

Již od prvotního záměru týkajícího se jakýmkoliv způsobem hydroizolací tak pro Vás budeme partnerem, který zajistí, provede a bude garantovat kompletní dílo.

 

Hydroizolace ploché střechy – novostavby

·      zpracování cenové nabídky dle projektové dokumentace, popř. variantní řešení dle použité technologie

·      návrh smlouvy o dílo se zahrnutím požadavků objednatele

·      zpracování harmonogramu prací včetně logistiky

·      zcela soběstačná realizace na základě výše uvedených dokumentů řešících veškeré skutečnosti

·      předání díla, garance dle požadavků objednatele, okamžitá dosažitelnost pro případ dalších řešení návaznosti

 

Hydroizolace ploché střechy – rekonstrukce

·     prohlídka zájmového objektu, provedení či zajištění jeho odborného posouzení, vyžádání dokumentace

·     zjištění rozsahu rekonstrukce včetně případných návazných prací (přiteplení, klempířské či zednické práce, hromosvody )

·      zpracování cenové nabídky dle zjištěných skutečností, popř. variantní řešení dle použité technologie

·     návrh smlouvy o dílo se zahrnutím požadavků objednatele

·     zpracování harmonogramu prací včetně logistiky

·     zcela soběstačná realizace na základě výše uvedených dokumentů řešících veškeré skutečnosti

·     předání díla, garance dle požadavků objednatele (až 10 let), okamžitá dosažitelnost pro případ dalších řešení návazností

po dobu záruky 1 krát ročně kontroly stavu díla ZDARMA

 

Technologie hydroizolace

Pro hydroizolace plochých střech a spodní stavby používáme technologii fóliových systémů a to s použitím materiálů na bázi PVC či v případě speciálních požadavků i ostatní fólie.

Tyto systémy splňují veškeré požadavky ( a to i ty  nejnáročnější ) kladené na materiály používané pro hydroizolaci. 

Základním principem je volná pokládka fólie na vhodně připravený podklad, její fixace k podkladu ( mechanické kotvení, přitížení ) a horkovzdušné sváření přesahů. 

V ploše jsou možné dle požadavků nejrůznější skladby celého systému ( parozábrána, termoizolace, geotextílie… ), v případě řešení prostupů, okrajů, či spojení na další konstrukce jsou využívány typové detaily předepsané jednotlivými dodavateli izolačních materiálů. Výsledkem je pak plně funkční a bezúdržbový hydroizolační systém, jehož vlastnosti jsou předem známy a definovány ať už v projektové dokumentaci k novostavbě či rekonstrukci, nebo v posudku a návrhu sanace.

 

Fólie na bázi PVC                

Fólie z měkčeného PVC v tloušťce od 1,2mm s loužkou z PES tkaniny ) např. ALKORPLAN, SIKAPLAN…) jsou vzhledem ke svým vlastnostem, balení a ceně vhodné k hydroizolaci velkých ploch zejména na novostavbách, kde je celá skladba hydroizolačního systému navržena s ohledem na plnou funkčnost a vysokou kvalitu při maximální rychlosti přikládky a příznivé ceně. 

To platí nejenom pro střechy ( např.- průmyslová střecha ), ale také pro hydroizolaci spodní stavby, kde je navrhována v místech se spodní vodou nebo radonovým rizikem.

 

Ostatní fólie

Na základě vašich požadavků zpracujeme veškeré typy hydroizolačních fólií svařitelných horkým vzduchem na zakázkách, kde by využití PVC fólií bylo nemožné, či neekonomické.

Jedná se zejména o izolace odolné vůči ropným produktům, izolační vrtsvu do zelených střech a teras, hydroizolace spodní stavby v hydrologicky a radonově nenáročném terénu apod.

 

Pro hydroizolační systémy používáme tyto materiály

·      Fóliové systémy ALKOR – ALKORPLAN

·      Fóliové systémy SIKA – SIKAPLAN

·      Fóliové systémy FATRAFOL

Doplňující prvky k fóliovému systému

·      Větrací komínky

·      Odvětrávací hlavice

·      Turbíny LOMANCO

·      Kotevní systémy EJOT, SFS, UHEREK

·      Střešní vpusti

·      Střešní vtoky

·      Ostatní materiály dle požadavku objednatele